Η αρίθμ.4/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα :«Έγκριση απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Τζελά 4 στο Βαθύ -Αυλίδος».

ΑΔΑ: 6Ψ7ΙΩΗΑ-ΟΨΖ
Ημ. Απόφ.: 12/02/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ψ7ΙΩΗΑ-ΟΨΖ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP