Η αρίθμ.444/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:« Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την Ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Υλικών Απολύμανσης και Ψεκασμών προς Κάλυψη Επιτακτικών Αναγκών».

ΑΔΑ: 6Ο9ΥΩΗΑ-Φ13
Ημ. Απόφ.: 16/10/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ο9ΥΩΗΑ-Φ13"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP