Η αριθμ.7/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ζαγοριανού 27 στη Χαλκίδα».

ΑΔΑ: 9Ζ66ΩΗΑ-ΟΚΔ
Ημ. Απόφ.: 19/03/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ζ66ΩΗΑ-ΟΚΔ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP