Η με αριθμ. 181/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: “Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Χαλκιδέων” συνολικού προϋπολογισμού 433.895,84 €, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 91/2023 απόφαση Ο.Ε.»

ΑΔΑ: 9977ΩΗΑ-6ΛΝ
Ημ. Απόφ.: 08/06/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/9977ΩΗΑ-6ΛΝ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP