Η με αριθμ.3/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.12/2022 απόφασης Δ.Σ «Δ.Α.Ε.ΠE.Χ. ΑΕ» με θέμα: Ψήφιση και έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 »

ΑΔΑ: ΨΜΟ0ΩΗΑ-Ω0Ι
Ημ. Απόφ.: 20/01/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΟ0ΩΗΑ-Ω0Ι"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP