Υπερωριακή απογευματινή απασχόληση καθώς και απασχόληση αργιών, Κυριακών και εξαιρέσιμων (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας εργασίας) των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δ/νσης Προσόδων του Δήμου Χαλκιδέων, του α΄εξαμήνου 2019

ΑΔΑ: ΨΑΒΖΩΗΑ-ΝΦΠ
Ημ. Απόφ.: 12/02/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP