Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ (Ορθή επανάληψη)

ΑΔΑ: ΩΨΨΥΩΗΑ-Μ7Δ
Ημ. Απόφ.: 20/07/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP