“Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την άσκηση των καθηκόντων των ληξιάρχων του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2019”

ΑΔΑ: 62Γ2ΩΗΑ-ΛΩΠ
Ημ. Απόφ.: 12/02/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/62Γ2ΩΗΑ-ΛΩΠ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP