Παράταση Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξη/Έργο «Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου Χαλκιδέων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»

ΑΔΑ: ΨΠΞΙΩΗΑ-2ΘΚ
Ημ. Απόφ.: 29/03/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP