Περί 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2018 ( 560/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

ΑΔΑ: 6Ι8ΜΩΗΑ-ΠΚΝ
Ημ. Απόφ.: 05/11/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP