Περί άδειας κοπής ατόμου πεύκης που βρίσκεται στην περιοχή Αγ. Μαρίνας, στην Χαλκίδα (3/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΕΖΤΩΗΑ-84Φ
Ημ. Απόφ.: 05/03/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP