Περί άδειας κοπής πεύκων εντός του αύλιου χώρου του Γυμνασίου Βασιλικού (202/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ω975ΩΗΑ-ΦΟ6
Ημ. Απόφ.: 10/10/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω975ΩΗΑ-ΦΟ6"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP