Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (194/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 7Μ9ΥΩΗΑ-2Ψ5
Ημ. Απόφ.: 10/09/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP