Περί «ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ESCROW ACCOUNT) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012 – 2015” ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ESCROW ACCOUNT)».

ΑΔΑ: ΩΑΜΦΩΗΑ-ΙΘΙ
Ημ. Απόφ.: 29/05/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP