Περί «AΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ESCROW ACCOUNT) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ “ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016” ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 “ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ” ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ESCROW ACCOUNT)».

ΑΔΑ: ΩΨ2ΞΩΗΑ-ΕΥΑ
Ημ. Απόφ.: 29/05/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP