Περί αποδοχής της Πρόσκλησης ΙΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολής αίτησης (πρότασης) Χρηματοδότησης του Έργου με τίτλο “Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Χαλκιδέων” από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” (ΠΔΕ)

ΑΔΑ: ΩΜ1ΖΩΗΑ-Φ27
Ημ. Απόφ.: 16/05/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP