Περί απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Σκύρου 11 στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: Ψ7ΥΥΩΗΑ-93Λ
Ημ. Απόφ.: 03/11/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7ΥΥΩΗΑ-93Λ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP