Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (239/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

ΑΔΑ: 6ΩΤ0ΩΗΑ-ΟΗΡ
Ημ. Απόφ.: 20/12/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΤ0ΩΗΑ-ΟΗΡ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP