Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (239/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

ΑΔΑ: 6ΩΤ0ΩΗΑ-ΟΗΡ
Ημ. Απόφ.: 20/12/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP