Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (240/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

ΑΔΑ: ΨΨΝ9ΩΗΑ-ΡΘ3
Ημ. Απόφ.: 20/12/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP