Περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (246/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6532ΩΗΑ-Ε3Π
Ημ. Απόφ.: 31/01/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6532ΩΗΑ-Ε3Π"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP