Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 46953)

ΑΔΑ: 6161ΩΗΑ-ΤΦΛ
Ημ. Απόφ.: 01/02/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6161ΩΗΑ-ΤΦΛ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP