Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέωντου Δήμου της Βασιλικής Κοκορίκου

ΑΔΑ: 7ΘΨΛΩΗΑ-Π23
Ημ. Απόφ.: 19/05/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP