Περί διενέργειας φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση παλαιών κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων, πλαστικών και μεταλλικών, καθώς και παρελκόμενων τους (μεταλλικές ντίζες και τροχοί)

ΑΔΑ: 6ΚΥΥΩΗΑ-0ΚΖ
Ημ. Απόφ.: 08/01/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP