Περί έγκρισης 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2017 ( 539/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: 6113ΩΗΑ-ΜΤ1
Ημ. Απόφ.: 29/09/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP