Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: » ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»

ΑΔΑ: Ω727ΩΗΑ-0Χ0
Ημ. Απόφ.: 12/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω727ΩΗΑ-0Χ0"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP