Περί έγκρισης ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας

ΑΔΑ: 6ΒΗ2ΩΗΑ-Φ13
Ημ. Απόφ.: 19/05/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP