Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων Α’ τριμήνου οικ. ετ. 2018 (253/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: 7ΝΚ5ΩΗΑ-ΠΧ6
Ημ. Απόφ.: 25/06/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP