Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων Δ’ τριμήνου οικ. ετ. 2017 (176/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: 6ΘΧ0ΩΗΑ-ΔΒΜ
Ημ. Απόφ.: 25/06/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP