Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Χαλκιδέων (502/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΩΥΠ0ΩΗΑ-ΖΙΧ
Ημ. Απόφ.: 04/10/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP