Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Χαλκιδέων (503/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: 6ΒΓ2ΩΗΑ-ΤΤΞ
Ημ. Απόφ.: 04/10/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP