Περί έγκρισης μελέτης ανάπλασης του παραλιακού μετώπου Ν. Αρτάκης και τροποποίηση της υψομετρικής μελέτης των οδών με αριθμούς 1 έως 25 που περιλαμβάνονται στην Πράξη Εφαρμογής 13/2000 της Νέας Αρτάκης Ι του Δήμου Χαλκιδέων (1/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΥΕΩΩΗΑ-ΣΛ9
Ημ. Απόφ.: 12/02/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP