Περί έγκρισης μελέτης του υποέργου: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΚΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ της πράξης ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΔΑ: 7Υ56ΩΗΑ-ΨΥΟ
Ημ. Απόφ.: 26/11/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP