«Περί έγκρισης μέτρων οδικής ασφάλειας στις περιοχές με πλημμυρικά φαινόμενα της πόλεως Χαλκίδας». (47/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΧΚΧΩΗΑ-34Ψ
Ημ. Απόφ.: 12/03/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP