Περί έγκρισης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και ΕΦΑ Ευβοίας για την Ένταξη του Υποέργου Αρχαιολογίας με τίτλο “Αρχαιολογικές Εργασίες” στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου (Κύριο Υποέργο) : ”ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ”, της Υποβληθείσας Πρότασης στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφ. Στ. Ελλάδας, για Συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο “ Συνοδά Έργα Πρόσβασης και Δικτύων Υποδομών Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6ΙΦ2ΩΗΑ-ΚΟΡ
Ημ. Απόφ.: 11/08/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP