Περί έγκρισης της υπ. αρ. 116/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Β΄ τρίμηνο οικ. έτους 2017 του ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: 7ΖΝΠΩΗΑ-ΘΑ8
Ημ. Απόφ.: 11/08/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP