«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 48/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Β΄ τρίμηνο οικ. έτους 2017 του ΔΟΠΠΑΧ».

ΑΔΑ: 7ΘΦΥΩΗΑ-Φ4Μ
Ημ. Απόφ.: 04/10/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP