Περί έγκρισης της υπ. αρ. 50/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2018 του ΔΟΠΠΑΧ

ΑΔΑ: Ω5ΟΞΩΗΑ-742
Ημ. Απόφ.: 01/11/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5ΟΞΩΗΑ-742"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP