Περί έγκρισης της υπ. αρ. 52/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΔΟΠΠΑΧ

ΑΔΑ: 6ΤΑ6ΩΗΑ-ΦΣΟ
Ημ. Απόφ.: 01/11/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΑ6ΩΗΑ-ΦΣΟ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP