Περί έγκρισης της υπ.αρ. 70/2018 απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης που αφορά την ενοικίαση Δημοτικών Αγροτεμαχίων στη θέση ‘ΚΑΚΙΑ ΛΑΣΠΗ΄ με αρ. 1918 & 1919, έκταση 8,440τ.μ για βοσκή

ΑΔΑ: 66Κ9ΩΗΑ-ΤΧΝ
Ημ. Απόφ.: 31/01/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/66Κ9ΩΗΑ-ΤΧΝ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP