Περί έγκρισης της υπ.αρ. 9/2018 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Λαμψάκου που αφορά την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης του Δήμου Χαλκιδέων που βρίσκεται στη θέση «Αλυκή Κοπανά» αριθμός ακινήτου 456 Δ/Κ Νέας Λαμψάκου»

ΑΔΑ: ΩΓ2ΘΩΗΑ-Υ7Δ
Ημ. Απόφ.: 06/02/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP