Περί αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (206/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΕΠΚΩΗΑ-ΔΕ7
Ημ. Απόφ.: 10/10/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΕΠΚΩΗΑ-ΔΕ7"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP