Περί γνωμοδότησης νέων θέσεων υπαίθριου εμπορίου στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: ΨΩ8ΜΩΗΑ-ΝΚΣ
Ημ. Απόφ.: 06/08/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩ8ΜΩΗΑ-ΝΚΣ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP