Περί κάλυψης από Ίδιους Πόρους του Επιπλέον Ποσού Διαφοράς του Προϋπολογισμού με το Αιτούμενο ποσό Χρηματοδότησης, Πρότασης Έργου «Ανάπλαση του “Κυζίκειου” Άλσους και των Κοινόχρηστων Χώρων οδού Χαραλάμπους, Δ.Ε. Νέας Αρτάκης», για Ένταξη στο Χ.Π. “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) “Αστική Αναζωογόνηση 2017”, βάσει της Πρόσκλησης Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., με Αρ. Πρ. 5182/09-10-2017 και κωδ. “Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο-2017”».

ΑΔΑ: ΨΠΨ0ΩΗΑ-14Ζ
Ημ. Απόφ.: 14/09/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠΨ0ΩΗΑ-14Ζ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP