Περί κατανομής πιστώσεων στην Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α΄Βάθμίας και Β΄Βάθμίας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

ΑΔΑ: 6ΨΤ8ΩΗΑ-6ΕΒ
Ημ. Απόφ.: 13/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΤ8ΩΗΑ-6ΕΒ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP