Περί κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» (513/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: 6ΤΣΜΩΗΑ-5ΥΣ
Ημ. Απόφ.: 08/11/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΣΜΩΗΑ-5ΥΣ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP