Περί μεταφορά μέρους των πιστώσεων που χρηματοδοτούνται από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών

ΑΔΑ: ΨΞ8ΨΩΗΑ-ΩΞΙ
Ημ. Απόφ.: 08/11/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞ8ΨΩΗΑ-ΩΞΙ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP