Περί μεταφοράς διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250 – Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97 και του Νο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας

ΑΔΑ: 71ΚΟΩΗΑ-0ΘΨ
Ημ. Απόφ.: 29/09/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP