Περί ορισμού εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER «Κεντρικής & Βόρειας Ευβοίας»

ΑΔΑ: 9018ΩΗΑ-17Θ
Ημ. Απόφ.: 08/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/9018ΩΗΑ-17Θ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP