Περί παραχώρησης αδιαθέτου οικοπέδου

ΑΔΑ: ΩΜΜΝΩΗΑ-0Τ6
Ημ. Απόφ.: 13/09/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP