Περί παραχώρησης αιθουσών σχολικών μονάδων

ΑΔΑ: Ω1ΑΒΩΗΑ-59Ω
Ημ. Απόφ.: 08/01/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP